Thursday, 24 November 2011

Bukti al-Hakim (Allah)

kejadian haiwan yang pelbagai rupa dan jenis
kejadian air laut yang masin
Al-Hakim adalah merupakan sifat wajib bagi Allah.Al-Hakim bermaksud Allah maha bijaksana.Kita wajib beriman dan menyakini bahawa Allah maha bijaksana

No comments: