Thursday, 24 November 2011

semua benda dijadikan berguna( ciri-ciri Al-Hakim)

lembu menghasilkan susu, daging dan digunakan sebagai  kenderaan pada zaman dahulu.
Semua benda dijadikan berguna kepada makhluk.Allah juga menjadikan alam berfungsi mengikut peraturannya  sesuai dengan kehidupan.Dan segala ciptaan Allah adalah bersifat sempurna